BIP Szlichtyngowa

Adress: Rynek 1, PL67-407 Szlichtyngowa
tel. +48 65 5492 327  fax. +48 65 5492 341
      e-mail: umig@szlichtyngowa.pl
Konsultacje społeczne
projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta i gminy Szlichtyngowa.

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Dryżyna, gmina Szlichtyngowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu oraz możliwości zapoznania się z dokumentacja w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu.
file icon Konsultacje społecznehot!Tooltip 02/13/2017 Hits: 1471
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konsultacji społecznej na temat konieczności użycia środków ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 SC, które służy do ochrony drzewostanów sosnowych przed barczatka sosnówką, brudnicą mniszką i borecznikiem sosnowcem.
file icon Obwieszczeniehot!Tooltip 05/24/2016 Hits: 1441
Burmistrz Miasta i gminy Szlichtyngowa obwieszcza o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
file icon Obwieszczeniehot!Tooltip 10/17/2016 Hits: 1361
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Dryżyna, gmina Szlichtyngowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu wraz z możliwością zapoznania się z dokumentacja w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu. 
file icon PGNhot!Tooltip 05/13/2016 Hits: 1291
Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla miasta i gminy Szlichtyngowa na lata 2016 - 2020.
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 2
YOU ARE HERE: Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne