BIP Szlichtyngowa

Adress: Rynek 1, PL67-407 Szlichtyngowa
tel. +48 65 5492 327  fax. +48 65 5492 341
      e-mail: umig@szlichtyngowa.pl
Finances

CategoriesFiles

folder icon 34 Sprawozdanie z wykonania budżetu
Sprawozdanie z wykonania budżetu
folder icon 8 Informacja o stanie mienia komunalnego
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa o stanie mienia komunalnego.
folder icon 44 Informacja z wykonania budżetu
Podanie do publicznej wiadomości o wykonaniu Budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
file icon Wykaz przedsięwzięć do WPFhot!Tooltip 06/28/2011 Hits: 1974
Wykaz przedsięwzięć do WPF
file icon Uchwała Rio nr 21/2013hot!Tooltip 01/14/2013 Hits: 2689
Uchwała nr 21/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szlichtyngowa
file icon Uchwała Nr VII/49/2011hot!Tooltip 06/28/2011 Hits: 2013
Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 03.06.2011 roku,
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2015
file icon Uchwała Nr III/12/2010hot!Tooltip 06/28/2011 Hits: 2058
Uchwała Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 30 grudnia 2010 roku.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2015
file icon Uchwała nr 417/2011hot!Tooltip 06/28/2011 Hits: 2209
Page 2 of 3
YOU ARE HERE: Finances Finances