BIP Szlichtyngowa

Adress: Rynek 1, PL67-407 Szlichtyngowa
tel. +48 65 5492 327  fax. +48 65 5492 341
      e-mail: umig@szlichtyngowa.pl
Finances

CategoriesFiles

folder icon 34 Sprawozdanie z wykonania budżetu
Sprawozdanie z wykonania budżetu
folder icon 8 Informacja o stanie mienia komunalnego
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa o stanie mienia komunalnego.
folder icon 44 Informacja z wykonania budżetu
Podanie do publicznej wiadomości o wykonaniu Budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]
file icon Uchwała nr 417/2011hot!Tooltip 06/28/2011 Hits: 2209
file icon Zarządzenie 615/2011hot!Tooltip 01/17/2012 Hits: 2946
W sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Szlichtyngowej projekcie uchwały budżetowej Gminy Szlichtyngowa na rok 2012.
file icon Zarządzenie 616/2011hot!Tooltip 01/17/2012 Hits: 2950
W sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Szlichtyngowa na lata 2012 - 2017.
file icon Zarządzenie 66/2012hot!Tooltip 01/17/2012 Hits: 2982
W sprawie wydania opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szlichtyngowa na lata 2012 - 2017.
file icon Uchwała Rio nr 21/2013hot!Tooltip 01/14/2013 Hits: 2689
Uchwała nr 21/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szlichtyngowa
Page 2 of 3
YOU ARE HERE: Finances Finances