BIP Szlichtyngowa

Adress: Rynek 1, PL67-407 Szlichtyngowa
tel. +48 65 5492 327  fax. +48 65 5492 341
      e-mail: umig@szlichtyngowa.pl
Plan Miejscowy

CategoriesFiles

folder icon 1 Przystąpienie do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Stare Drzewce Gmina Szlichtyngowa.

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
file icon Obwieszczeniehot!Tooltip 01/13/2017 Hits: 1245
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, uchwalenie przez Radę Miejska w Szlichtyngowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Dryzyna, gmina Szlichtyngowa.
file icon Obwieszczeniehot!Tooltip 10/17/2016 Hits: 1408
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa o wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Dryżyna, gmina Szlichtyngowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu oraz możliwość zapoznania się z się z dokumentacja w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu.
file icon Zarządzenie 76/16hot!Tooltip 10/17/2016 Hits: 1086
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Dryżynie gmina Szlichtyngowa.
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o przyjęciu dokumentów tj miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szlichtyngowa w obrębach: Gola, Górczyna, Zamysłów.
file icon Ogłoszeniehot!Tooltip 06/23/2016 Hits: 1376
Burmistrz Miasta i Gminy zawiadamia i wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędna dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania gminy Szlichtyngowa w obrębach: Gola, Górczyna i Zamysłów.
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 2
YOU ARE HERE: Area planning Planowanie przestrzenne Plan Miejscowy