BIP Szlichtyngowa

Adress: Rynek 1, PL67-407 Szlichtyngowa
tel. +48 65 5492 327  fax. +48 65 5492 341
      e-mail: umig@szlichtyngowa.pl
Kontrola RIO

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
file icon Wystąpienie pokontrolne NIKhot!Tooltip 01/08/2016 Hits: 1601
z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2012-2015 MGOPS w Szlichtyngowej.
file icon Zalecenia pokontrolnehot!Tooltip 11/18/2015 Hits: 1972
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.), przeprowadziła w okresie od 29.04.2015 r. do 28.08.2015 r. kontrolę kompleksową gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Szlichtyngowa za 2014 rok. Wyniki kontroli omówiono i podpisano protokół w dniu 28.08.2015 r.
YOU ARE HERE: Kontrola zewnętrzna Kontrola RIO